Hanna, is ut iite verrig? is de titel van het Bèrgs woordenboek; een verzameling van ruim tweeduizend woorden en uitdrukkingen die het dialect van het Brabantse Berghem kenmerken. Het Bèrgs dialect behoort tot de Maaskantse dialecten en is een taal die van oudsher gesproken wordt in de gehele Maaskant.
De dialectwoorden worden verklaard aan de hand van voorbeeldzinnen en ook de uitspraak en schrijfwijze van het dialect is vastgelegd.
Riny Boeijen werkte samen met Leo Hoeks, Theo Hoeks en Jim Hoeks aan dit boek; een naslagwerk dat ooit werd begonnen door Jo Hoeks-van Thiel. Riny schreef ook 26 korte anecdotes over markante dorspfiguren voor dit boek.

Te bestellen via www.bergswoordenboek.nl

Fragment:

Borrel
‘Doe mij maar een antivries. En zorg dat ie van boven vol zit, de onderkant is niet zo belangrijk.’
Terwijl de jonge jenever het borrelglaasje vulde, stak Frans Broess een sigaar op. Frans bracht dagelijks de bestellingen rond uit de slagerij van zijn broer Toontje. Eerst nog op de transportfiets, later met de brommer, de mand achterop. De bromfiets ging niet harder dan twintig kilometer per uur, maar bracht hem in alle uithoeken van het dorp. Aanvankelijk droeg Frans zijn leren pet met oorkleppen. Later kwam een helm, een knalgele. Frans was zo aan de helm gewend geraakt dat hij hem ook op had toen zijn brommer in de reparatie was.’Onderweg wezen de mensen naar mijn hoofd. Ik dacht, ik zal toch niet gek geworden zijn. Tot ik er achter kwam dat ik een helm droeg terwijl ik op de fiets zat.’
Maandag was zijn vrije dag en ging hij ‘s ochtends naar café De Witte. Toon de veekopman, Marinus d’aauw bus en Driekske de Gieps waren er ook. Samen lieten ze lief en leed uit het dorpsleven de revue passeren. Frans was erg geestig. ‘Kwam ik van de week bij een klant die vond dat ik zo blauw zag. Dat kan wel zijn, zei ik, maar zo liggen ze in Dekkerswald niet.’
Ook Grad de Smid, een van de plaatselijke kasteleins, ondervond de gevatheid van Frans. Grad stond naast hem in de kerk en kon de preek van pastoor niet goed volgen. ‘Wat zegt ie nou?’ vroeg Grad.
‘Dat je je borrels wat voller moet doen’, antwoordde Frans. Niet iedereen kon de humor van Frans waarderen. Laatst had hij een bestelling gehad waarbij niet alles gladjes was verlopen.
‘De vrouw vroeg of ik koffie wilde. Nou dat ging er wel in, want het was verrekte koud op de brommer. Achteraf had ik spijt, want jongens wat was ze nieuwsgierig. Ze vroeg: ‘Zeg Frans, hoeveel borrels zou jij nou al in je leven hebben gedronken?’ Frans had een stilte laten vallen en peinzend naar buiten gekeken of hij een serieuze poging deed ze te tellen. Vervolgens zuchtte hij en zei: ‘Hoeveel borrels ik in mijn leven op heb, weet ik niet. Maar ik weet wel hoeveel er van jou bij zaten.’
De vrouw ruimde de koffie op en Frans hoefde niet meer terug te komen .

Copyright © 2018 . All rights reserved. | Privacybeleid